नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


दैनिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन

 

२०७४ साल मंसीर २६ गतेको दैनिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन
           
क्र.सं. कार्य विवरण इकाई अघिल्लो दिनसम्म आजको आजसम्मको
नयाँ नागरिकता वितरण (विहादी गा.पा.टोली-177) वटा ७४८ ७५३
नागरिकताको प्रतिलिपी वितरण वटा २२० २२३
नाबालक परिचय पत्र वितरण वटा २०   २०
नागरिकताको पुरानो अभिलेख कम्प्युटरमा प्रविष्टी वटा  
राहदानी वितरण जम्मा संख्या वटा ७०   ७०
इलाकाबाट साधारण राहदानी सिफारिस वटा १६८ ११ १७९
राहदानीको द्रुत सेवा सिफारिस वटा १०४ १०५
अन्य साधारण सिफारिस वटा ३८   ३८
इलाकास्तरीय कार्यालय अनुगमन पटक  
१० इलाकास्तीय बजार अनुगमन पटक  
११ इलाकास्तीय स्थानीय निकायका कार्यालय अनुगमन पटक  
१२ राजस्व संकलन रु. ८४७५०० ६०००० ९०७५००
१३ इलाकामा विशिष्ट व्यक्तिहरुको भ्रमण पटक  

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय