नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


दैनिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन

 

२०७४ साल फाल्गुन ०६ गतेको दैनिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन
           
क्र.सं. कार्य विवरण इकाई अघिल्लो दिनसम्म आजको आजसम्मको
नयाँ नागरिकता वितरण (विहादी गा.पा.टोली-177) वटा ९५१ ९५६
नागरिकताको प्रतिलिपी वितरण वटा ३६२ ३६४
नाबालक परिचय पत्र वितरण वटा २५   २५
नागरिकताको पुरानो अभिलेख कम्प्युटरमा प्रविष्टी वटा  
राहदानी वितरण जम्मा संख्या वटा २२७   २२७
इलाकाबाट साधारण राहदानी सिफारिस वटा ३५३ ३५६
राहदानीको द्रुत सेवा सिफारिस वटा १५५ १६१
अन्य साधारण सिफारिस वटा ७२   ७२
इलाकास्तरीय कार्यालय अनुगमन पटक  
१० इलाकास्तीय बजार अनुगमन पटक  
११ इलाकास्तीय स्थानीय निकायका कार्यालय अनुगमन पटक  
१२ राजस्व संकलन रु. १८२५००० १५००० १८४००००
१३ इलाकामा विशिष्ट व्यक्तिहरुको भ्रमण पटक  

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय