नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


इलाका प्रशासनको खर्च सार्वजनिक

मासिक खर्चको फाँटवारी-२०७४, माघ

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
चालु खर्च 67 KB  Download
पूँजीगत खर्च 63 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय