नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
हुवास, पर्वत


कार्य सुचारु हुने वारे

मिति २०७४ साल असार ११ गतेदेखि ईलाका प्रशासन कार्यालय, हुवास, पर्वतबाट नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र लगायत साधारण सिफारिस र ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुने भनी कानूनले तोकिदिएका कार्य र नेपाल सरकार एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निर्देशन भए बमोजिमका कार्य सहजरुपमा छिटो छरितो तवरले हुने व्यहोरा जानाकारीको लागि हुवास बसीमा सादर अनुरोध छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय